تور کیش پاییز - 4.8 از 5 بر اساس 9 رای
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل ونوس کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 11 به 14 ابان ماه 97 هتل ونوس کیش starstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 2 ستاره

پرواز : هواپیمایی ایران ایرتور  هواپیمایی ایران ایرتور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل پارمیس کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 10 به 13 ابان ماه 97 هتل پارمیس کیش starstarstarstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 5 ستاره

پرواز : هواپیمایی معراج  هواپیمایی معراج

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل آرامیس کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 9 به 12 ابان ماه 97 هتل آرامیس کیش starstarstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 4 ستاره

پرواز : هواپیمایی تابان  هواپیمایی تابان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل ستاره طلایی کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 8 به 11 ابان ماه 97 هتل ستاره طلایی کیش starstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 3 ستاره

پرواز : هواپیمایی اترک  هواپیمایی اترک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل آرا کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 7 به 10 آبان ماه 97 هتل آرا کیش starstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 2 ستاره

پرواز : هواپیمایی کاسپین  هواپیمایی کاسپین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل داریوش کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 6 به 9 ابان ماه 97 هتل داریوش کیش starstarstarstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 5 ستاره

پرواز : هواپیمایی ماهان  هواپیمایی ماهان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل پارسیان کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 5 به 8 ابان ماه 97 هتل پارسیان کیش starstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 3 ستاره

پرواز : هواپیمایی سپهران  هواپیمایی سپهران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل شایان کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 4 به 7 ابان ماه 97 هتل شایان کیش starstarstarstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 5 ستاره

پرواز : هواپیمایی ایران ایر  هواپیمایی ایران ایر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل هلیا کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 3 به 6 ابان ماه 97 هتل هلیا کیش starstarstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 4 ستاره

پرواز : هواپیمایی کیش ایر  هواپیمایی کیش ایر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل تاپ رز کیش

تاریخ شروع پکیج : تور کیش تاریخ 2 به 5 ابان ماه 97 هتل تاپ رز کیش starstarstar

مدت اقامت : تور کیش 3 شب 4 روز هتل 3 ستاره

پرواز : هواپیمایی آتا  هواپیمایی آتا